Groene grondstoffen

Strategie voor een groene samenleving

Het tweede en laatste boek van de Wetenschappelijke en Technologische Commissie voor de biobased economy stelt dat Nederland zich ten volle moet richten op haar sterkste economische activiteiten in de biobased economy, te weten Agro & Food en Chemie & Materialen. Met de focus niet op energie, maar op nieuwe materialen uit plantaardige grondstoffen. Dat is het gebied waarop innovatie de grootste mogelijkheden zal bieden en waarop Nederland een voorsprong kan nemen, gebaseerd op de goede uitgangspositie die we nu al hebben.

Strategie voor een groene samenleving (5,4 Mb)


Naar groene chemie en groene materialen

Niet omdat de aardolie opraakt, maar vanwege de kansen van een nieuwe industriële structuur. Niet omdat we straks de dijken steeds verder moeten ophogen, maar om de brede voordelen van een duurzame productiewijze. Dáárom moeten we naar een andere industrie, waarin groene grondstoffen een belangrijke rol spelen. In dit rapport van de Wetenschappelijke en Technologische Commissie voor de biobased economy worden de achtergronden en mogelijkheden hiervan uitgebreid belicht.

Naar groene chemie en groene materialen (5,87 Mb)
Uitgave: Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, 2011


Biomassa, hot issue – Slimme keuzes in moeilijke tijden

Het gebruik van groene grondstoffen voor energie en materialen is het afgelopen jaar in diskrediet geraakt. Het gebruik van bio-energie wordt verantwoordelijk gehouden voor de recente voedselcrisis en voor de kap van regenwoud, en er worden vraagtekens gezet bij de klimaatvoordelen. De gezamenlijke Platforms in de energietransitie vinden dat productie van bio-energie inderdaad niet ten koste mag gaan van de voedselvoorziening en de natuur, maar tegelijkertijd ook dat biomassa essentieel is voor het bereiken van een duurzaam energiesysteem. Om de spanning tussen beide op te heffen is onder andere goede certificering van duurzame biomassa nodig, en snelle ontwikkeling van efficiënte technologieën.

Uitgave: SenterNovem, 2008


Groenboek

In 2030 kan in Nederland 30% van de fossiele brandstoffen vervangen zijn door groene grondstoffen (biomassa); aldus het Platform Groene Grondstoffen, onderdeel van de energietransitie. Om welke grondstoffen gaat het dan, in welke vorm komen deze beschikbaar en wat betekent dit voor de Nederlandse havens, chemie en agro? En hoe zit het met de concurrentie met voeding, de kap van oerwoud voor energieplantages en de tegenvallende CO2-balans van groene grondstoffen?

Uitgave: SenterNovem, 2007