Verkeer en vervoer

De reislustige aap

De behoefte aan mobiliteit van de reislustige aap is buitengewoon groot, misschien wel oneindig. Leg extra asfalt aan en mensen nemen dat weer in beslag, zodra zij het zich kunnen veroorloven. Ministers stellen zich al lang niet meer ten doel, mobiliteit te beteugelen. Kunnen wij een systeem van mobiliteit ontwikkelen dat duurzaam is en waarin toch de mobiliteitsbehoefte van mensen wordt bevredigd? Een oplossing in 66 paragrafen.

De reislustige aap webversie (793 kb)
oktober 2009

Combinatie van reizigers- en goederenvervoer

Het verkeer loopt vast. Maar ondanks de aantrekkelijkheid van het idee blijkt het niet goed mogelijk, reizigers- en goederenstromen te combineren. Aan zo’n combinatie moet een logistiek concept ten grondslag liggen; dit te ontwikkelen is eerder een taak van ondernemers dan van onderzoekers.

Combinatie van reizigers- en goederenvervoer (28 kb)
Studie verricht voor het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, december 2001


De uitdaging aan de spoorwegen

Hoe kan NS een bedrijf worden dat goede kwaliteit levert en waarvan de klanten met plezier gebruik maken? Zowel in treintechniek als in cultuur en structuur van het bedrijf, maar vooral in de dienstverlening aan de klant moet dan wat veranderen. De overheid kan proberen die veranderingen aan te sturen.

De uitdaging aan de spoorwegen (125 kb)
Rein de Haas en Diederik van der Hoeven.
Rapport uitgebracht aan het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, februari 2001


Miljarden voor het spoor kunnen beter worden benut

NS benut zijn infrastructuur volstrekt onvoldoende. Het bedrijf krijgt zijn infrastructuur vrijwel voor niets en wordt niet op afgerekend op de benutting ervan. Het kan dan ook aantoonbaar beter. Maar NS kent geen sense of urgency.

Miljarden voor het spoor kunnen beter worden benut (25 kb)
Rein de Haas en Diederik van der Hoeven, OV Magazine 28-6-2000


Reis op Maat

In een onderzoek voor de Adviesdienst Verkeer en Vervoer is nagegaan wat de kansen zijn van een vervoersysteem waarbij mensen hun hele (binnenlandse) reis in zijn geheel boeken, van deur tot deur. Zowel commercieel, als qua milieu en verkeersveiligheid, is het concept veelbelovend.

Reis op Maat (34 kb)
Reis op Maat, een verkennend onderzoek. Drs. D.A. van der Hoeven en
Drs.ing. R.H.M. Theunissen. Maastricht, juni 1997